اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری- اخبار کنفرانس
کارگاه‌ آموزشی اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری: آموزش مقدماتی زیمکس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/7 | 
نشانی مطلب در وبگاه اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری:
http://conference.opsi.ir/find.php?item=1.55.55.fa
برگشت به اصل مطلب