اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری- اخبار کنفرانس
مهم - هزینه‌های شرکت در کنفرانس اعلام شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/2 | 
نظر به برگزاری کنفرانس به شکل مجازی، با تصمیم هیئت رییسۀ انجمن اپتیک و فوتونیک ایران هزینه‌های شرکت در اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری به شرح زیر است:


شرکت در این دوره از کنفرانس رایگان ولی ثبت‌نام در وب کنفرانس برای همۀ شرکت‌کنندگان الزامی است. راهنمای لازم برای استفاده از سامانۀ وبینار پژوهشکده لیزر و پلاسما-دانشگاه شهید بهشتی در بازۀ ثبت‌نام در کنفرانس در دسترس قرار می‌گیرد.
ارسال مقاله در چارچوب تعیین شده و داوری مقالات رایگان بوده و تنها پس از پذیرفته شدن مقاله/مقالات برای هر ارائه هزینه مطابق جدول زیر با درج در صورتحساب کاربران در صفحۀ شخصی متناسب با تعداد مقالات پذیرفته شده، دریافت می‌شود. هزینۀ ارائۀ مقالات به شکل پوستر یا شفاهی یکسان است.
ارائه‌کنندگانی که گزینه‌های دانشجو یا عضو انجمن را انتخاب می‌نمایند، باید تصویر کارت دانشجویی با حداقل یک نیم‌سال اعتبار در زمان برگزاری کنفرانس را در فرم مربوطه بارگذاری نمایند و در هنگام برگزاری کنفرانس عضویتشان در انجمن معتبر باشد.
توجه: دانشجویان ترم آخر یا فارغ‌التحصیل با ارائه نامه تایید استاد راهنما (بارگذاری در فرم ثبت‌نام ارائه‌دهنده برای شرکت در کنفرانس)، می‌توانند از ثبت‌نام دانشجویی (عضو انجمن/غیر عضو انجمن) استفاده کنند.
توجه: گواهی ارائه تنها برای مقاله‌های پذیرفته‌شده‌ای صادر می‌شود و مقاله روی سایت انجمن قرار می‌گیرد که در هنگام ارائه، یکی از نویسندگان مقاله حضور (آنلاین) داشته باشنددر غیر این‌صورت مقاله پذیرفته‌نشده تلقی شده، نمایه نمی‌شود و مبلغ ثبت‌نام نیز قابل استرداد نیست.
توجه۳۰ مهر مهلت ثبت‌نام عادی به پایان می‌رسد، لطفا از ۳۰ مهر به بعد، هزینه ارائه‌ها مطابق«هزینه ریالی در مهلت ثبت نام با تاخیر» پرداخت شود.
 
نوع ثبت نام هزینه ریالی در مهلت پیش‌ثبت نام و ثبت‌نام عادی
(قبل از ۱۴۰۰/۷/۳۰ 
)
هزینه ریالی در مهلت ثبت نام با تاخیر
ارسال‌کننده مقاله- عضو انجمن - غیر دانشجو ۳۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰
ارسال‌کننده مقاله -عضو انجمن - دانشجو ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰
ارسال‌کننده مقاله -غیر عضو انجمن - دانشجو ۱۷۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰
ارسال‌کننده مقاله -غیر عضو انجمن - غیر دانشجو ۴۵۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰
 پرداخت آنلاین هزینه ارائه مقالات در صفحه شخصی شما، بخش صورتحساب کامل برای کاربران ایرانی امکان‌پذیر است.
شماره کارت مجازی:
۷۷۹۶  ۰۰۰۹   ۸۳۷۰   ۵۸۵۹   به نام انجمن اپتیک و فوتونیک ایران 
شماره حساب انجمن اپتیک و فوتونیک در بانک ملت: ۴۴۴۲۳۴۵۴۵۳
لطفا از واریز وجه به سایر حساب های انجمن خودداری فرمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری:
http://conference.opsi.ir/find.php?item=1.55.52.fa
برگشت به اصل مطلب