اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری- اخبار کنفرانس
برنامه زمانبندی اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبر نوری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/4 | 

برنامه زمان‌بندی کنفرانس را اینجا دریافت نمایید.


شرکت در جلسات سخنرانی این دوره از کنفرانس، رایگان است. ولی تکمیل فرم ثبت نام الزامی است.
برای تکمیل فرم ثبت‌نام موجود در لینک پایین اقدام فرمایید:

 
 
نشانی مطلب در وبگاه اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری:
http://conference.opsi.ir/find.php?item=1.55.40.fa
برگشت به اصل مطلب