اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری- تاریخ های مهم
تاریخ های مهم کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • آغاز دریافت مقاله: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰  
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: ۱۰ مهر  ۱۸ مهر ۱۴۰۰
  • اعلام پذیرش مقاله‌ها: ۲۲ مهر ۱۴۰۰
  • ثبت نام عادی: ۲۲ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۰
  • ثبت نام با تاخیر: ۱ تا ۴ آبان ۱۴۰۰
  • آخرین مهلت ثبت نام: ۴ آبان ۱۴۰۰
  • تاریخ برگزاری کنفرانس: ۶ آبان ماه ۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری:
http://conference.opsi.ir/find.php?item=1.52.19.fa
برگشت به اصل مطلب