اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری- اهداف
اهداف کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/3 | 
 
  • آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهشی و صنعتی کشور با فعالیت‌های یکدیگر
  • مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران
  • آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه‌های گوناگون حسگرهای فیبرنوری در کشور

 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری:
http://conference.opsi.ir/find.php?item=1.51.47.fa
برگشت به اصل مطلب