اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری- نمایشگاه مجازی کنفرانس
نمایشگاه مجازی کنفرانس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/12 | 

به نمایشگاه مجازی اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری خوش‌آمدید!
با سپاسگزاری از
شرکت لبینت که امکانات تهیه تور مجازی نمایشگاه را در اختیار انجمن اپتیک و فوتونیک ایران قرار دادند، شما عزیزان را به بازدید از این نمایشگاه دعوت می‌کنیم:
برای مشاهدۀ بهتر تور، با کمک دو پیکان مورب پایین تصویر، از مشاهدۀ تمام صفحه استفاده کنید.
 
نام شرکت لوگوی شرکت لینک وب‌سایت
لبینت https://labinet.ir/
سبا اتصالات امواج سپیدان http://www.sabaets.ir/
نوران حسگر صبا https://www.sabaphotonics.com/
نشانی مطلب در وبگاه اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری:
http://conference.opsi.ir/find.php?item=1.99.50.fa
برگشت به اصل مطلب