اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری- اخبار کنفرانس
اطلاعیه برگزاری کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/3 | 
اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری
 در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۰
این کنفرانس به شکل مجازی برگزار خواهد شد. همۀ شما عزیزان را به ارائۀ آخرین یافته‌ها و تحقیقات ارزشمندتان در زمینه‌های تخصصی این کنفرانس ملی، دعوت می‌کنیم. 
نشانی مطلب در وبگاه اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری:
http://conference.opsi.ir/find.php?item=1.55.45.fa
برگشت به اصل مطلب