اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری- اخبار کنفرانس
راهنمای ثبت نام در سایت اجرایی کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/4 | 
نحوه ثبت نام در سایت اجرایی کنفرانس را اینجا ملاحظه فرمایید. 
نشانی مطلب در وبگاه اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری:
http://conference.opsi.ir/find.php?item=1.55.43.fa
برگشت به اصل مطلب