اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری- زمینه‌های تخصصی
زمینه‌های تخصصی کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/3 | 
  • حسگرهای فیبرنوری  پایش فیزیکی، مکانیکی و الکترو مغناطیسی
  • حسگرهای فیبرنوری پایش زیست محیطی، زیستی، پزشکی و بیوفوتونیک
  • حسگرهای پایش هوشمند سلامتی سازه، پایش هوشمند صنایع نفت و گاز
  • حسگرهای فیبرنوری تداخل سنجی، قطبش سنجی، شدت سنجی
  • طراحی و ساخت فیبرنوری، میکرو ساختار و فوتونیک کریستال
  • حسگرهای فیبرنوری میکرو و نانو ساختار
  • حسگرهای فیبرنوری توزیعی و مالتی پلکس
  • اپتیک مجتمع، حسگرهای کوانتومی
نشانی مطلب در وبگاه اولین کنفرانس ملی حسگرهای فیبرنوری:
http://conference.opsi.ir/find.php?item=1.53.46.fa
برگشت به اصل مطلب